Omroep in Nederland

Omroep in Nederland

Huub Wijfjes (red.) Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en maat­schappij, 1919-1994 Zwolle: Waanders 1994 400 pag. ISBN 90-400-9708-9 Een fraai geïllustreerde bundel, verschenen bij gelegenheid van 75 jaar Nederlandse omroep in 1994. boek online...
Hallo Hier Hilversum

Hallo Hier Hilversum

Hallo! Hier Hilversum. Driekwart eeuw radio en televisie Fibula/Van Dishoeck: Weesp 1985 ISBN 90-228-3375-5 Dit is een korte geschiedenis van de Nederlandse omroep vanaf 1919 tot 1985. De tekst hoort bij de eerste tentoonstelling van het Omroepmuseum, nu Nederlands...