Over Huub Wijfjes

Huub Wijfjes

Al meer dan 40 jaar volg ik media op de voet. Waar de meeste media bezig zijn met de dag van vandaag en morgen, probeer ik te overzien wat het verleden ons kan leren. Dan kan je ook veel zeggen over actuele kwesties, maar op een andere manier. Mijn boeken en artikelen slaan daarom vaak een brug tussen verleden en heden. Mijn onderzoek en onderwijs bij de universiteiten van Groningen en Amsterdam staan in het teken van die belangstelling.

Ik volgde een atheneumopleiding aan het Stanislas College te Delft en studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na mijn dissertatie over de vooroorlogse radiocensuur (Radio onder resctrictie, 1988) werkte ik onder andere voor het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, de Postdoctorale Opleiding Journalistiek van de Erasmus Universiteit en de masteropleiding Journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Van september 2009 tot december 2022 was ik bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Radio en Televisie aan de UVA (Erik de Vries-leerstoel).

Van mijn vele nevenfuncties noem ik het gasthoogleraarschap bij de Vrije Universiteit Brussel en een research fellowship namens de Koninklijke Bibliotheek bij het NIAS. Ook ben ik bestuurslid van de Stichting Gronings Audiovisueel Archief, voorzitter van de Stichting Mediageschiedenis, de uitgever van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis. en bestuurslid van de Stichting Forever Radio (www.foreveradio.nl) die probeert de vieringen rond honderd jaar radio een beetje te coördineren.

Download Huub Wijfjes

Download hier de foto’s in hoge resolutie

09 20150908B26 crop Huub Wijfjes_2 HuubWijfjes2010 IMG_0035

Volg hem op social media

Laatste Tweet 

Kennis maken met Huub Wijfjes?