Boekbesprekingen

 

2023

Huub Wijfjes, ‘A British Broadcasting Centenary and Media History’, in: TMG Journal for Media History 26/1 (2023).  Book review of: Martin Cooper, Radio’s Legacy in Popular Culture. The Sounds of British Broadcasting over the Decades (London: Bloomsbury, 2022); David Hendy, The BBC: a People’s History (London: Profile Books, 2022); Jamie Medhurst, The Early Years of Television and the BBC (Edinburgh University Press, 2022) and Simon J. Potter, This is the BBC. Entertaining the Nation, Speaking for Britain? 1922-2022 (Oxford University Press, 2022). https://doi.org/10.18146/tmg.860

2022

Huub Wijfjes, Review of: Rita Zajácz, Reluctant Power: Networks, Corporations, and the Struggle for Global Governance in the Early 20th Century (Cambridge MA: MIT-press 2019), in: Technology and Culture 63/2 (2022), 561-563

2021

Huub Wijfjes, Review of Gertjan Willems en Bruno De Wever (eds.), De verbeelding van de Leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen (Antwerpen: Peristyle, 2020), in: Studies in National Movements 8/1 (2021), 8-12

 2019

Huub Wijfjes, Review of: Jules Prast, De mannen achter De Standaard. Geschiedenis van een antirevolutionair dagblad(bravenewbooks.nl, 2018). BMGN – Low Countries Historical Review 134/2 (2019)

2018

Huub Wijfjes, ‘Een hoogstaande publieke man?’ Review of Alex Rutten, De publieke man. Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuurbemiddelaar in het interbellum (Groningen: Uitgeverij Verloren, 2018.) Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 135/1, 2019, 75-77

Huub Wijfjes, Review van: Peter Bootsma, Trouw. 75 jaar tegen de stroom inBMGN – Low Countries Historical Review,133 (2018)/

Huub Wijfjes, Review van: P. Schravemaker, 100 jaar Hilversum MediastadBoekman – Trends in Kunst en Cultuur30/116 (2018), 58-59

Huub Wijfjes, ‘Digitale greep op media in het historische moderniseringsdebat. Recensie van: Jesper Verhoef, Opzien tegen modernisering. Denkbeelden over Amerika en Nederlandse identiteit in het publieke debat over media 1919-1989. Eburon, 2017. TMG—Journal for Media History, 21/ 1 (2018), 133-135

2017 

Huub Wijfjes, ‘Teletekst, een vergeten medium’, Review of: Hallvard Moe and Hilde Van den Bulck, ed. Teletext in Europe. From the Analog to the Digital Era (Nordicom, 2016), TMG—Journal for Media History, 20/1 ( 2017), 177-179

2015

Huub Wijfjes, recensie van: Herman de Liagre Bohl, Amsterdammer in de polder. Han Lammers (1931-2000), Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2015. Recensie Recensie in: BMGN-Low Countries Historical Review. 131/3 (2015)

2014

Huub Wijfjes, review of: Simon J. Potter (2012). Broadcasting Empire. The BBC and the British World, 1922-1970. Oxford University Press. Recensie in: Tijdschrift voor Geschiedenis 127/2 (2014), 358-360

2013

Huub Wijfjes, recensie van: Remieg Aerts en Peter de Goede, red., Omstreden democratie. Over de problemen van een succesverhaal. (Amsterdam: Boom, 2013) en: Pierre Rosanvallon, Democratie en tegendemocratie (Amsterdam: Boom, 2013) in: Socialisme & Democratie 70/6 (2013), 28-32

2012

Huub Wijfjes, Review of: James Bennett and Niki Strange (eds.), Television as Digital Media. (Durham, N.C.: Duke University Press, 2011),  in: Technology and Culture, 53/4 (2012), 956-957.

Huub Wijfjes, recensie van: Kees Brants (red.), Journalistiek en politiek in onzekere tijden. (Boom/Lemma, 2012). Recensie in: www.denieuwereporter.nl

2011

Huub Wijfjes, recensie van: Annet Mooij, Dag in dag uit. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant vanaf 1980. Amsterdam: De Bezige Bij, 2011). Recensie in: www.denieuwereporter.nl

Gerard Termorshuizen (2011). Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers van 1905-1942. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. Recensie in: Historisch Nieuwsblad, september 2011, p.102-103

Jan Blokker (2010). Nederlandse journalisten houden niet van journalistiek. Amsterdam: Bert Bakker. Recensie in: Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor Beleid, Organisatie en Politiek, mei 2011, pp.29-30.

2010

Ad van Liempt, red. (2010). Canon van de journalistiek. Amsterdam: Boom en: Richard Schoonhoven (2010). Brandpunt. Een journalistieke doorbraak. Amsterdam: Boom. Recensie in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 13/2010-2, pp.192-195

Joan Hemels (2010). ‘Als het goede maar gebeurt’. Titus Brandsma, adviseur in vrijheid en verzet. Kampen: Kok, en Ton Crijnen (2008). Titus Brandsma. De man achter de mythe. De nieuwe biografie. Nijmegen: Valkhof Pers. Recensie in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 13/2010, pp.156-158.

Anthony Beevor & Artemis Cooper (2010). Parijs na de bevrijding 1944-1949. AMBO/Anthos. Recensie in: Historisch Nieuwsblad oktober 2010, pp.82-83

 

Henk te Velde (2010). Van regentenmentaliteit tot populisme. Politieke tradities in Nederland. Bert Bakker. Recensie in: Historisch Nieuwsblad, juni 2010, pp.81-82

 

Dominic Lieven (2009). Rusland tegen Napoleon. De strijd om Europa 1807-1814. Spectrum. Recensie in: Historisch Nieuwsblad, maart 2010, p.82-84

 

Frederike Doppenburg (2009). ‘De Arbeiderspers moest blijven marcheeren.’ Een uitgeverij in oorlogstijd. De Arbeiderspers. Recensie in: Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor Beleid, Organisatie en Politiek, juni/juli 2010, pp. 29-30

 

2009

Piet Brouwer, Gerard van Kesteren, m.m.v. Antia Wiersma (2008). Berigt aan de heeren reizigers. 400 Jaar openbaar vervoer in Nederland. Den Haag: SDU; en: Ruud Filarski en Gijs Mom (2008). Van transport naar mobiliteit. De transportrevolutie, 1800-1900. Zutphen: Walburg Pers; en: Gijs Mom en Ruud Filarski (2008). Van transport naar mobiliteit. De mobiliteitsexplosie, 1900-2000 . Zutphen: Walburg Pers. Recensie in: Historisch Nieuwsblad, september 2009, p.70-71

 

Marcel ten Hooven en Ron de Jong (2008). Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980. Amsterdam: Boom. Recensie in: Historisch Nieuwsblad, februari 2009, p.60

 

2008

Wouter Beekers en Rolf van der Woude. Niet bij steen alleen. De Woningstichting Patrimonium Amsterdam 1876-2003. Van sociale vereniging tot sociale onderneming. Hiversum: Uitgeverij Verloren; en: Jos van der Lans. Het rode geluk. Een geschiedenis van de Algemene Woningbouw Vereniging. Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen; en: Willem van Toorn. De stad en Het Oosten. Het verhaal van een woningbouwvereniging. Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Recensie in: Historisch Nieuwsblad november 2008, p.70-71

 

Arie van der Zwan. Van Drees tot Bos. Zestig jaar succes en mislukking. Geschiedenis van de PvdA. Amsterdam: Uitgeverij Balans. Recensie in: Historisch Nieuwsblad juni-augustus 2008, p.69

 

Judith Koelemeijer (2008). Anna Boom. Amsterdam: uitgeverij Atlas. Recensie in: Historisch Nieuwsblad april 2008, p.70

 

Bob de Graaff en Elsbeth Locher-Scholten (2007). J.P. graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat. Zwolle: Waanders Uitgevers. Recensie in: Historisch Nieuwsblad maart 2008, p.70

 

2007

Mark Deuze (2007). Media Work, Digital Media and Society Series. Polity Press: Cambridge. Recensie in: www.denieuwereporter november 2007

 

Vincent C.A. Crone (2007). De kwetsbare kijker. Een culturele geschiedenis van televisie in Nederland. Amsterdam: Vossiuspers UVA. Recensie in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 10/2007-2, pp.137-140

 

Gert-Jan Johannes en Michiel Cohen de Lara (2005). Van Haarlem naar Manhattan. Veertig jaar VNU 1965-2005. Amsterdam: Boom. Recensie in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2007/3

 

Frank Westerman (2007). Ararat. Amsterdam: Atlas. Recensie in: Historisch Nieuwsblad april 2007, p.54

 

Nico Drok, red. (2006). De toekomst van de journalistiek. Amsterdam: Boom Uitgevers. Recensie in: de Volkskrant 26 januari 2007

 

Joachim Fest (2007). Ik niet. Herinneringen aan een jeugd. Amsterdam: De Bezige Bij. Recensie in: Historisch Nieuwsblad juli/augustus 2007, p.74

 

2006

G.A.I. Schuijt (2006). Vrijheid van nieuwsgaring. Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers. Recensie in: de Volkskrant 5 mei 2006, Cicero

 

Anderson Cooper. Dispatches from the Edge. A memoir of war, disaster, and survival. Harper Collins/Van Ditmar Boekenimport. Recensie in: de Volkskrant 3 november 2006

 

Tussen de regels. Vijf jaar verslaggeving in de Volkskrant. Amsterdam: Meulenhoff/de Volkskrant. Recensie in: de Volkskrant 13 oktober 2006, Cicero

 

Jelle Gaemers (2006). Willem Drees 1886-1988. De jaren 1886-1940: de rode wethouder. Amsterdam: Uitgeverij Balans. Recensie in: Historisch Nieuwsblad oktober 2006, p.56

 

Jan Bank en Marita Mathijsen, red. (2006). Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. Recensie in: Historisch Nieuwsblad juli/augustus 2006, p.54-55

 

2005

Leon de Wolff (2005). De krant was koning. Publieksgerichte journalistiek en de toekomst van de media. Amsterdam: Bert Bakker; en: Lou Lichtenberg (2005). Dilemma’s in het persbeleid van de overheid. Bedrijfsfonds voor de Pers, proefschrift UVA. Recensie in: de Volkskrant 23 september 2005, Cicero

 

Jan Hoedeman (2005). De strijd om de waarheid op het Binnenhof. Amsterdam: Meulenhoff. Recensie in: de Volkskrant 17 juni 2005, Cicero

 

Paul van Liempt (2004). Een goed stel. Voetbalcommentatoren aan het woord. Nijgh & Van Ditmar. Recensie in: de Volkskrant 29 april 2005, Cicero

 

Nico Haasbroek (2004). Journaaljaren. Amsterdam: Vessallucci. Recensie in: de Volkskrant 4 februari 2005, Cicero

 

Jurryt van de Vooren (2005). En toen was er sport. Verhalen uit de geschiedenis. Inmerc. Recensie in: de Volkskrant 25 november 2005, Cicero

 

Jan Marijnissen (2005). Waar historie huis houdt. Amsterdam: Thomas Rap, en: Jos Palm (2005). De vergeten geschiedenis van Nederland. Amsterdam: Atheneum. Recensie in: de Volkskrant 4 maart 2005, Cicero

 

Aukje Holtrop. Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer (1860-1939). Uitgeverij Contact. Recensie in: Historisch Nieuwsblad december 2005, p.67

 

 

2004

Kees Broere (2004). Standplaats Nairobi. Van onze correspondent. Amsterdam: KIT Publishers. Recensie in: de Volkskrant 30 december 2004, Cicero

 

Henk van Gelder (2005). De schnabbeltoer. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar

 

Germaine Groenier (2004). Germaine sans gêne. Herinneringen aan een spraakmakend radioprogramma. Contact. Recensie in: de Volkskrant 12 november 2004, Cicero

 

Ton van den Brandt en Marc van Dinther (2004). De gangen van John de Mol. Plataan, en: Ken Auletta (2004). Ted Turner’s improbable Empire. Norton & Company. Recensie in: de Volkskrant 10 december 2004, Cicero

 

Gerard Schuijt (2004). Inzoomen op de Eikenhorst. Over maken en openbaar maken. Amsterdam: Boom; en Gerard Schuijt (2004). Laat de klok maar luiden. En andere korte stukken over vrijheid van meningsuiting. Amsterdam: Boom. Recensie in: de Volkskrant 27 augustus 2004, Cicero

 

Bruce Page (2004). The Murdoch Archipelago. Simon & Schuster. Recensie in: de Volkskrant 19 maart 2004, Cicero

 

Peter Vasterman (2004). Mediahype. Amsterdam: Aksant. Recensie in: de Volkskrant 20 februari 2004, Cicero

 

Henk van Middelaar (2004). Geef mie de nacht. Ede Staal, een biografie. Lumnis; en: Beno Hofman (2004). De Groningse geschiedenis in meer dan 100 verhalen. Amsterdam: Van Gennep. Recensie in: de Volkskrant 17 december 2004, Cicero

 

2003

Rob Hartmans (2003). De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars weekblad. Amsterdam: Mets en Schilt. Recensie in: Ons Erfdeel september 2003, pp.614-615

 

Sierk Ybema (2003). De koers van de krant. Vertogen over identiteit bij Trouw en de Volkskrant. Amsterdam: VU-proefschrift, eigen beheer. Recensie in: de Volkskrant 18 april 2003, Cicero

 

Stella Braam (2003). Tussen gekken en gajes. Avonturen in de undercoverjournalistiek. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. Recensie in: de Volkskrant 21 maart 2003, Cicero

 

Jan Meeuws en John Schoorl (2003). Zand erover. De wereld van de bouwfraude. Amsterdam: Meulenhoff. Recensie in: de Volkskrant 17 januari 2003, Cicero

 

Niek Pas (2003). Imaazje! De verbeelding van Provo 1965-1967. Amsterdam: Wereldbibliotheek. Recensie in: de Volkskrant 6 juni 2003, Cicero

 

Siegfried Sassoon (2003). Memoires van een man die op vossen jaagde. Uitgeverij IJzer. Recensie in: de Volkskrant 25 april 2003, Cicero

 

Joost Zwagerman (2003). Het wilde westen. Nederland 2001-2003. Amsterdam: De Arbeiderspers. Recensie in: de Volkskrant 4 april 2003, Cicero

 

2002

Henri Beunders (2002). Publieke tranen. De drijfveren van de emotiecultuur. Amsterdam: Contact. Recensie in: de Volkskrant 1 maart 2002, Cicero

 

Willem Maas (2002). Jacques Gans. Biografie. Amsterdam: De Prom. Recensie in: Historisch Nieuwsblad december 2002, p.50

 

Piet Hagen (2002). Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten. Amsterdam: De Arbeiderspers. Recensie in: Ons Erfdeel mei-juni 2002, pp.468-470

 

Martin van Amerongen (2002). Nooit komen rampen. Amsterdam: Mets & Schilt. Recensie in: de Volkskrant 15 februari 2002, Cicero

 

Ferdinand Grapperhaus (2002). Bescherming, beroving, belasting. In tienduizend jaar van embryonale naar volwassen belastingheffing. Deventer: Kluwer, en: Christianne Smit (2002). Omwille van de billijkheid. De strijd over de invoering van de inkomstenbelasting in Nederland. Wereldbibliotheek. Recensie in: de Volkskrant 27 december 2002, Cicero

 

Hans Olink (2002). In strijd met de waarheid. De koude burgeroorlog in Amsterdam 1956. Bas Lubberhuizen. Recensie in: de Volkskrant 31 mei 2002, Cicero

 

Pieter Hilhorst (2002). De wraak van de publieke zaak. De Balie. Recensie in: de Volkskrant 19 april 2002, Cicero

 

Piet de Rooy (2002). Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813. Amsterdam: Mets & Schilt. Recensie in: de Volkskrant 5 april 2002, Cicero

 

Jan Willem van Borselen (2002). Blitzmeisje. Een kleine Duits-Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Uitgeverij Ad Donker. Recensie in: de Volkskrant 27 december 2002, Cicero

 

Conny Kristel, red. (2002). Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Besluitvorming. Amsterdam: Bert Bakker. Recensie in: Historisch Nieuwsblad oktober 2002, p.51

 

 

2001

09/11 8:48 am. Documenting America’s Greatest Tragedy. Booksurge 2001. Recensie in: de Volkskrant 12 oktober 2001, Cicero-

 

Cornald Maas (2000). TV.NL. Hoe de televisie mijn leven veranderde. Amsterdam: Prometheus. Recensie in: de Volkskrant 9 februari 2001, Cicero

 

Joost Divendal en Henriëtte Lakmaker (2001). Emmy J. Belinfante, 1875-1944. Tussen rook, alcohol en mannen. Balans. Recensie in: de Volkskrant 27 april 2001, Cicero

 

Wim Willems (2001). De uittocht uit Indië. De geschiedenis van Indische Nederlanders. Amsterdam: Bert Bakker. Recensie in: de Volkskrant 26 oktober 2001, Cicero

 

Ineke Holtwijk e.a. (2001). Argentinië land van Maxima. Amsterdam: Bert Bakker. Recensie in: de Volkskrant 21 september 2001, Cicero

 

Liesbeth Dolk e.a. (2001). Atjeh. De verbeelding van de koloniale oorlog. Amsterdam: Bert Bakker. Recensie in: de Volkskrant 13 april 2001, Cicero

 

Cees Fasseur (2001). Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas. Amsterdam: Balans. Recensie in: Historisch Nieuwsblad april 2001, pp.48-49

 

Martin Bossenbroek (2001). De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Bert Bakker. Recensie in: Historisch Nieuwsblad december 2001, p.54-55

 

Dennis Bos (2001). Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam, 1848-1894. Amsterdam: Bert Bakker. Recensie in: de Volkskrant 29 juni 2001, Cicero

 

 

2000

K.C.A.T.M. Wouters (2000). Ongewenschte muziek. De bestrijding van Jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945. SDU. Recensie in: Historisch Nieuwsblad, maart 2000, p.55

 

Th. Elsaesser, red., (2000). Hollywood op straat. Film en televisie in de hedendaagse mediacultuur. Amsterdam University Press. Recensie in: de Volkskrant 8 december 2000, Cicero

 

 1. van Cuilenburg e.a., red. (2000). Media in overvloed. Amsterdam University Press; en: M.J. Becker, red.,(2000). Massamedia tussen informatie en emotie. Nijmegen: Valkhof Pers. Recensie in: de Volkskrant 1 september 2000, Cicero
 1. Dijksman, red. (2000). Verheffend, vooruitstrevend, verstrooiend. 75 jaar VARA. Amsterdam: Balans. Recensie in: de Volkskrant 10 november 2000, Cicero

Willibrord Nieuwenhuis (2000). Vietnam. De nooit verdwenen oorlog. Amsterdam: Balans. Recensie in: De Journalist 5 mei 2000

 

 1. Schouwenaar (2000). Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad 1828-1845. Amsterdam: Prometheus. Recensie in: Historisch Nieuwsblad, mei 2000, p.55
 1. van Blankenstein (2000). Dr. M. van Blankenstein. Een Nederlands dagbladdiplomaat 1880-1864. SDU. Recensie in: Historisch Nieuwsblad, februari 2000, p.58
 1. Blom en J. Talsma, red. (2000). De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de negentiende eeuw. Am,sterdam: Het Spinhuis. Recensie in: Historisch Nieuwsblad, november 2000, p.54-55
 1. Bank en M. van Buuren (2000). Hoogtij van burgerlijke cultuur. Amsterdam: SDU. Recensie in: Historisch Nieuwsblad, september 2000, p.49-50
 1. Schuursma (2000). Jaren van Opgang. Nederland 1900-1930. Amsterdam: Balans. Recensie in: de Volkskrant 5 mei 2000, Cicero

 

1999

Peter de Goede (1999). Omroepbeleid met en tegen de tijd. Interacties en instituties in het Nederlandse omroepbestel, 1919-1999. Otto Cramwinckel. Recensie in: de Volkskrant 16 juli 1999, Cicero

 

Philip M. Taylor (1997). Global Communications. International affairs and the Media since 1945. Routledge. Recensie in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 2/1999, pp.178-180

 

Cas Goossens (1999). Radio en televisie in Vlaanderen, een geschiedenis. Davidsfonds. Recensie in: de Volkskrant 5 februari 1999, Cicero

 

Life Photographers. What they saw. Little Brown and Company 1999. Recensie in: de Volkskrant 29 januari 1999, Cicero

 

Donald G. Godfrey and Frederic A. Leigh, eds. (1998). Historical Dictionary of American Radio. Greenwood Press. Recensie in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 1/1999, pp.152-153

 

Louis Zweers (1999). Alfred van Sprang, het gezicht van de Koude Oorlog. Zutphen: Walburg Pers. Recensie in: de Volkskrant 25 juni 1999, Cicero

 

Tim Crook (1998). International Radio Journalism. History, Theory and Practice. Routledge, Recensie in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 1/1999, pp.153-155

 

Christian Delporte (1999). Les journalistes en France (1880-1950). Naissance et construction d’une profession. Éditions du Seuil. Recensie in: De Journalist 10 september 1999

 

Geert Mak en René van Stipriaan (1999). Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan honderd reportages. Amsterdam: Prometheus. Recensie in: Historisch Nieuwsblad mei 1999, p.62

 

Remieg Aerts e.a. (1999). Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland. SUN. Recensie in: Historisch Nieuwsblad oktober 1999, p.66-67

 

1998

Ray Barfield (1996). Listening to Radio, 1920-1950. Praeger; en: Paddy Scannell (1996). Radio, Television and Modern Life. Blackwell. Recensie in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 1/1998, pp.116-118

 

Bernadette Kester (1998). Filmfront Weimar. Representaties van de Eerste Wereldoorlog in Duitse films uit de Weimarperiode, 1919-1933. Uitgeverij Verloren. Recensie in: Historisch Nieuwsblad december 1998, p.66

 

René Witte (1998). De Indische radio-omroep. Overheidsbeleid en ontwikkeling, 1923-1942. Uitgeverij Verloren. Recensie in: de Volkskrant 29 mei 1998, Cicero –

 

Maarten Doorman en Michael Zeeman, sam., (1998). Het scherm der verbeelding. Opstellen over televisie. Meulenhoff. Recensie in: de Volkskrant 27 maart 1998, Cicero

 

Max Nord (1998). Achterwaarts. Memoires. Amsterdam: Meulenhoff. Recensie in: Historisch Nieuwsblad november 1998, p.57

 

Cees Fasseur (1998). Wilhelmina: de jonge koningin. Amsterdam: Balans. Recensie in: Historisch Nieuwsblad mei 1998, pp.46-47

 

Hans Knap (1998). Forschungsstelle Langeveld. Duits afluisterstation in bezet Nederland. De Bataafsche Leeuw. Recensie in: de Volkskrant 7 augustus 1998, Cicero

 

Friso Roest en Jos Scheren (1998). Oorlog in de stad. Amsterdam 1939-1941. Amsterdam: Van Gennep. Recensie in: Historisch Nieuwsblad juli 1998, p.64

 

‘En al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder’. De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 1846-1932. Stichting Beheer IISG 1998. Recensie in: de Volkskrant 16 januari 1998, Cicero

 

1997

Frans van Hoof (1997). Dubbele tongen en giftige pennen. Het verhaal van een NSB-kind. Van Reemst. Recensie in: de Volkskrant 13 juni 1997, Cicero

 

Nederland in de twintigste eeuw. Een boeiend beeld van een bewogen tijdperk. Teleac/TROS 1996. Recensie in: Historisch Nieuwsblad juni 1997, p.32-33

 

Dirk de Geest e.a. (1997). Collaboratie of Cultuur? Een Vlaams tijdschrift in bezettingstijd, 1941-1945. Meulenhoff/Soma. Recensie in: de Volkskrant 29 augustus 1997, Cicero

 

Frans van Hoof (1997). Dubbele tongen en giftige pennen. Het verhaal van een NSB-kind. Van Reemst. Recensie in: de Volkskrant 13 juni 1997, Cicero

 

 

1996

Jitze de Haan (1996). Polygoon spant de kroon. De geschiedenis van filmfabriek Polygoon 1919-1945. Otto Cramwinckel. Recensie in: de Volkskrant 14 februari 1996, Folio

 

 1. van der Wal, red., (1996). Kleine berichten. Opstellen over jeugd en media. SDU. Recensie in: de Volkskrant 28 september 1996, Folio

Jan Kleijnnijenhuis e.a. (1996). De democratie op drift. Een evaluatie van de verkiezingscampagne van 1994. VU-uitgeverij. Recensie in: de Volkskrant 23 maart 1996, Folio

 

Wim Geldolf, (1996). Stockholm 1917. Camille Huysmans in de schaduw van titanen. Uitgeverij Contact. Recensie in: de Volkskrant 26 december 1996, Cicero

 

B.J. Film (1996). Omdat hun hart sprak. Geschiedenis van de georganiseerde hulp aan Joodse kinderen in 1Nederland, 1942-1945. Kok. Recensie in: de Volkskrant 1 juni 1996, Folio

 

1995

Sonja de Leeuw (1995). Televisie­drama. Podium voor identiteit. Een onderzoek naar de relatie tussen omroepi­dentiteit en Nederlands televisiedrama 1969-1988. Amsterdam: Otto Cramwinckel. Recensie in: de Volkskrant 30 december 1995, Folio

 

Chris Vos (1995). Televisie en bezetting. Een onderzoek naar de documentaire verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hilversum: Uitgeverij Verloren. Recensie in: de Volkskrant 7 oktober 1995, Folio

 

E.J. Borsboom en B. Hogenkamp (1994). Radio in beeld. Nederlandse omroepfilms 1931-1955. Amsterdam: Stichting Film en Wetenschap. Recensie in: GBG-Nieuws 31, winter 1994-95, pp.32-34

 

 1. van Breukelen (1994). Het Centrum tussen kromstaf en pubkliek schandaal 1884-1932. Een perskwestie in het centrum des lands met aanzienlijke verliezen én verliezers. Bosch & Keuning. Recensie in: de Volkskrant 26 februari 1994, Folio

Bart Brouwers, m.m.v. Henk van Berkel, (1994). Alles voor het nieuws. De flexibele ethiek van de journalist. SDU 1994

 

Chris Vos (1995). Televisie en bezetting. Een onderzoek naar de documentaire verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hilversum: Uitgeverij Verloren. Recensie in: de Volkskrant 7 oktober 1995, Folio

 

J.L. van der Pauw (1995). Guerrilla in Rotterdam. De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945. Amsterdam: SDU; en: C.M. Schulten (1995). `En verpletterd wordt het juk.’ Verzet in Nederland 1940-1945. SDU; en: Ton Klumper (1994). Helden tegen wil en dank: verzet 1940-1945. Tirion. Recensie in: de Volkskrant 18 maart 1995, Folio

 

“Waarom schrijf je nooit meer?” Briefwisseling Henriette Roland Holst – Henk Sneevliet. Stichting Beheer IISG 1995. Recensie in: de Volkskrant 22 juli 1995, Folio

 

Ettie Huizing (1995). Wie het geweten heeft. Het levensverhaal van Siep Adema. SUN. Recensie in: de Volkskrant 22 april 1995, Folio

 

Gerard Leenders en Jos Palm (1994). Lief, links en lastig. Zeventig jaar Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. NIVON. Recensie in: de Volkskrant 25 februari 1995, Folio

 

1994

Mieke Lauwers, sam. (1994). Gids voor historisch beeld en geluid . Amsterdam: Stichting Film en Wetenschap. Recensie in: de Volkskrant 11 juni 1994, Folio

 

1993

I.J. Blanken (1993). Geschiedenis van Philips Electronics N.V. Deel III: De ontwikkeling van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabriek tot elektronisch concern. Martinus Nijhoff; en: Karel Dibbets (1991). Sprekende films. De komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933. Amsterdam: Otto Cramwinckel. Recensie in: Intermediair, 2 april 1993, p.55

 

Henk Kleijer, Ad Knotter en Frank van Vree, red., (1993). Tekens en teksten. Cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen. Amsterdam University Press. Recensie in: de Volkskrant 3 april 1993, Folio

 

Joan Hemels, red., (1993). Kwartiermakers voor communicatiegeschiedenis. Een hommage aan dr. Maarten Schneider bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Amsterdam: Otto Cramwinckel. Recensie in: de Volkskrant 11 september 1993, Folio

 

Jacques van Gerwen (1993). De Centrale centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank, opgericht in 1904, tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990. Stichting Beheer IISG. Recensie in: de Volkskrant 18 mei 1993, Folio

 

1992

Frans van Lier (1992). Macht over media. Effectieve contacten met pers, radio en televisie. Management Press. Recensie in: Intermediair 17 april 1992, p.63-64

 

Joan Hemels (1992). De pers onder het juk van een fiscale druk. Amsterdam: Otto Cramwinckel. Recensie in: de Volkskrant 28 november 1992, Folio

 

 1. Houwink ten Cate en N. in ’t Veld (1992). Fout. Getuigenissen van NSB’ers. SDU. Recensie in: de Volkskrant 26 september 1992, Folio

Hein Wiedijk en Wim Thomassen (1992). In vuur en vlam. Wim Thomassen, geïnspireerd organisator van de Partij van de Arbeid. Amsterdam: Stichting Beheer IISG. Recensie in: de Volkskrant 22 augustus 1992, Folio

 

Ger Harmsen (1992). Natuurbeleving en arbeidersbeweging. De Nederlandse socialistische arbeidersbeweging in haar relatie tot natuur en milieu. NIVON. Recensie in: de Volkskrant 30 mei 1992, Folio

 

Joh.S. Wijne (1992). Tussen dogma en werkelijkheid. De ideologische gijzeling van de sociaal-democratie in Nederland als bijdrage tot haar isolement tijdens het Interbellum. Amsterdam: Stichting Beheer IISG. Recensie in: de Volkskrant 1 februari 1992, Folio

 

 

1991

Chris Vos (1991). Het veleden in bewegend beeld. Een inleiding in de analyse van audiovisueel material. De Haan. Recensie in: de Volkskrant 29 juni 1991, Folio

 

S.J. Taylor (1991). Shock! Horror! The Tabloids in Action. Bantam. Recensie in: de Volkskrant 12 oktober 1991, Folio

 

Kees M. Paling (1991). De wereld als halve waarheid. Of: hoe anderen ons denken en handelen bepalen. BZZTôH; en: Tom Pauka (1991). Paard bijt hond. Naar het beter voorspellen en beïnvloeden van effecten van publiciteit. SDU. Recensie in: de Volkskrant 31 augustus 1991, Folio

 

 1. van der Burg en J.H.J. van den Heuvel (1991). Film en overheidsbeleid. Van censuur naar zelfregulering. SDU. Recensie in:  de Volkskrant 4 mei 1991, Folio

Mitchell Stephens (1989). Geschiedenis van het nieuws. Van de tamtam tot de satelliet. Het Spectrum. Recensie in: Tijdschrift voor Geschiedenis 3/1991, p.400

 

Paul Stoop (1988). De geheime rapporten van H.J. Noordewier. Berlijn 1933-1935. Sijthoff. Recensie in: Tijdschrift voor Geschiedenis 2/1991, p.299

 

Leen Dorsman (1990). G.W. Kernkamp. Historicus en democraat 1864-1943. Groningen: Wolters Noordhoff. Recensie in: de Volkskrant 16 februari 1991, Folio

 

1990

J.G. Stappers, A.D. Reijnders en W.A.J. Möller (1990). De werking van massamedia. Een overzicht van inzichten. Amsterdam: De Arbeiderspers. Recensie in: de Volkskrant 25 augustus 1990, Folio

 

 1. Bouwman en N. Jankowski (1990). Interactieve media op komst. Amsterdam: Otto Cramwinckel. Recensie in: de Volkskrant 24 februari 1990, Folio
 1. Feenstra, R.O. Fock, N.H.H. Beyer, red., (1990). Communicatie. Amsterdam: Boom. Recensie in: de Volkskrant 17 maart 1990, Folio

Jan Grandia (1990). De arbeider-wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de gemeenschap. Amsterdam: Stichting Beheer IISG. Recensie in: de Volkskrant 15 december 1990, Folio

 

Annemieke Klijn (1990). Arbeiders- of volkspartij. Een vergelijkende studie van het Belgisch en Nederlands socialisme 1933-1946. Universitaire Pers Maastricht. Recensie in: de Volkskrant 22 september 1990, Folio

 

J.A.N. Knuttel. Levensloop. Deel 1. Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Leiden 1989. Recensie in: de Volkskrant 27 januari 1990, Folio

 

1989

Frank van Vree (1989). De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939. Een studie in de vorming van de publieke opinie. Historische Uitgeverij Groningen. Recensie in: Intermediair 8 september 1989, p.35

 

Bert Altena (1989). Een broeinest der anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929. Thesis. Recensie in: de Volkskrant 9 september 1989, Folio

 

Jaap van de Merwe (1989). Het zwarte schaap van de rooie familie. Een biografie van Gerrit Jan Zwertbroek. Nijgh & Van Ditmar. Recensie in: de Volkskrant 9 december 1989, Folio

 

Openbaring en openbaarheid. Relaties tussen media en levensbeschouwing. Arbor 1989. Recensie in: de Volkskrant 3 juni 1989, Folio

 

Paul van Liempt (1989). Over televisie. Interviews met presentatoren, programmamakers, producenten, directeuren, critici en vele anderen over het medium televisie. Cadans; en: Ron Kaal (1989). De Orpheus-machine. Beschouwingen over televisie. De Harmonie. Recensie in: de Volkskrant 16 december 1989, Folio

 

P.F. Maas (1988). Parlement en polio. SDU. Recensie in: Beleidswetenschap 4/1989