Huub Wijfjes (red.)
Omroep in Nederland.
Vijfenzeventig jaar medium en maat­schappij, 1919-1994
Zwolle: Waanders 1994
400 pag.
ISBN 90-400-9708-9

Een fraai geïllustreerde bundel, verschenen bij gelegenheid van 75 jaar Nederlandse omroep in 1994.