Wetenschappelijke artikelen

 • Huub Wijfjes en Peter Vasterman, ‘Rapport Project X Haren revisited. Een kritische beschouwing over onderzoek naar media in de Facebook-rellen van september 2012’, in: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 43/2 (2015), 108-126
 • Huub Wijfjes, ‘Koningin der aarde in het parlement. Twee eeuwen journalistiek rond de Tweede Kamer’, in: Remieg Aerts e.a., (red.), In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer (Amsterdam: Boom, 2015), 223-250
 • Huub Wijfjes, ‘Hier is de radio der proletaren. De socialistische omroep binnen de arbeidersbeweging’, Geschiedenis Magazine, 6/september 2015, 28-31
 • Huub Wijfjes, ‘Vlaanderen verovert Nederlandse krantenmarkt’. www.deredactie.be 9 december 2014
 • Huub Wijfjes, ‘De televisie. Doorbraak van een massamedium’. in: De canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema’s. Meulenhoff 2014, 181-184
 • Huub Wijfjes, ‘Het gevecht om de waarheid te mogen schrijven. Eerste Wereldoorlog en de pers’. In: NRC Handelsblad Special, 28 juni 2014.
 • Huub Wijfjes, ‘Spellbinding and Crooning: Sound Amplification, Radio and Political Rhetoric in International Comparative Perspective 1900-1945’, Technology and Culture, 55/1, January 2014, 148-185
 • Huub Wijfjes, ‘De magie rond een succesvolle krant’, Openbaar Bestuur 4, april 2013, 7-10 – PDF
 • Huub Wijfjes, ‘Top 2000 en de denkbeeldige gemeenschap’, in: Huub Wijfjes, e.a., De muziek zegt alles. De Top 2000 onder professoren. (Amsterdam: L.J. Veen 2011), 35-62
 • Huub Wijfjes, ‘Toegevoegde waarde. De toekomst van de openbare omroep in Nederland en Vlaanderen’, Ons Erfdeel 1, februari 2011, 100-111
 • Huub Wijfjes, ‘Uit de ban van goede en slechte smaak. Perspectieven in televisiegeschiedenis’, oratie UVA 11 juni 2010, Amsterdam University Press
 • Huub Wijfjes, ‘Kranten voor de zondvloed? Het krantenlandschap in de Lage Landen anno 2010’, Ons Erfdeel 1, februari 2010, 46-55
 • Huub Wijfjes, ‘La Belgique au secours de la presse Néerlandaise?’, Septentrion 4/2009, 77-78
 • Huub Wijfjes ‘In Memoriam H.J. Scheffer’ in: De Journalist juni 2008
 • Huub Wijfjes, ‘Modernisation of Style and Form in Dutch Journalism 1870-1914’ in: Marcel Broersma (ed.), Form and Style in Journalism. European Newspapers and the Representation of News 1880-2005 (Peeters Leuven 2007), 61-80.
 • Huub Wijfjes, ‘Van de Greet Hofmans-affaire tot Margarita-gate. De mediaconstructie van schandalen rond het koningshuis’, in: TMG – Journal for Media History 10/2 (2007), 111-131
 • Huub Wijfjes, ‘Die Niederländische Medienlandschaft seit Beginn des 20. Jahrhunderts’ in: Friso Wielenga und Markus Wilp (hg.), Nachbar Niederlande. Eine landeskundliche Einführung (Aschendorff Verlag Münster 2007), 273-304
 • Huub Wijfjes, ‘Kontrollierte Modernisierung. Form und Verantwortung im Niederländischen Journalismus 1914-1960’ in: Michael Prinz (Hg.), Gesellschaftlicher Wandel im Jahrhundert der Politik. Nordwestdeutschland in internationalen Vergleich 1920-1960 (Ferdinand Schöningh Verlag Paderborn 2007),  175-196
 • Huub Wijfjes, ‘New directions for Public Broadcasting in Flanders and the Netherlands’, in:
  The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands. Yearbook 2007 Ons Erfdeel, 227- 238 – PDF
 • Huub Wijfjes, H.B.M., ‘Jan Willem Rengelink’ in: Biografisch Woordenboek van NederlandPDF
 • Huub Wijfjes, ‘Nieuwe wegen voor de publieke omroep in Vlaanderen en Nederland’ in: Ons Erfdeel 49 (2006), 323-333 – PDF
 • Huub Wijfjes, ‘De journalistiek van het Journaal. 50 Jaar televisienieuws in Nederland’ In: TMG – Journal for Media History, 2/2005, 7-29
 • Huub Wijfjes, ‘Arnhem: Het Dorp. De televisie bouwt een Dorp en een Natie’ In: Wim van den Doel (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam: Bert Bakker 2005), 280-293
 • Huub Wijfjes, ‘Verantwoord sensationeel. De ontdekking van het nieuws in de Nederlandse dagbladpers tussen 1900 en 1950’ In: Aart Vos (red.), Dagblad! Dag blad? (Publicaties van het Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch 2005), 33-46
 • Huub Wijfjes, ‘De sloop van het laatste bastion. Journalistiek en Koninklijk Huis tijdens Beatrix’ In: C.A. Tamse (red.), De stijl van Beatrix. De vrouw en het ambt (Amsterdam: Balans 2005), 170-197
 • Huub Wijfjes, Lemma’s voor Encarta/Spectrum Encyclopedie: ‘Dagblad’; ‘Omroep’; ‘Journalistiek’; ‘Pers’; ‘Tijdschrift’; ‘Kijkdichtheid’; ‘Media’; ‘Massacommunicatie’
 • Huub Wijfjes, ‘Getting Truth or getting Pizzas: a Historical Perspective on the debate on Journalism and Public Trust in Politics’ In: Frank R. Ankersmit and Henk te Velde (eds.), Trust: Cement of Democracy? (Leuven: Peeters 2004), 125-143
 • Huub Wijfjes, ‘Waarom drinken journalisten zoveel? In: De Journalist (blad van de Belgische VVJ), 18 mei 2004, 16-17
 • Huub Wijfjes, ‘Een band tusschen journalisten’ In: De Journalist, 30 januari 2004, 18-19
 • Huub Wijfjes, Chris Vos, Frank van Vree en Jo Bardoel, ‘Het ontstaan van een politiek-publicitair complex 1960-2002’ In: Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 2003), 67-98
 • Huub Wijfjes, ‘Srebrenica: een trauma voor de Nederlandse journalistiek? Het NIOD-rapport en de rol van de media’ In: Nieuwste Tijd. Kwartaalschrift voor eigentijdse geschiedenis, december 2002, 35-47
 • Huub Wijfjes, ‘Une passion élégante: le journalisme suprême de Martin van Amerongen’ In:Septentrion. Arts. Letteres et culture de Flandre et des Pays Bas 31/3, septembre 2002, 84-86
 • Huub Wijfjes, ‘Haagse kringen, Haagse vormen. Stijlverandering in politieke journalistiek’ In: Bardoel e.a. (red.) Journalistieke cultuur in Nederland, (2002), 18-34
 • Huub Wijfjes, ‘De som en de delen in journalistieke cultuur. Nationale en stedelijke journalistenkringen in Nederland 1880-1930’, in: TMG – Journal for Media History 2/2001, 130-155
 • Huub Wijfjes, ‘Journalistiek in transitie’ In: Ons Erfdeel 1/2001, 63-69. PDF
 • Huub Wijfjes, ‘Manipulatie, overreding, beroepseer. Recente literatuur over politieke communicatie en journalistieke professie in Amerika’ In: TMG – Journal for Media History 2/2000, 173-183
 • Huub Wijfjes, Echt en oprecht. Politiek, radio en geluidsversterking, 1900-1940’ In: TMG – Journal for Media History 1/2000, 134-160
   • Huub Wijfjes, ‘Een vrijplaats voor openbaarmakers’ In: H.B.M. Wijfjes, J.C.H. Blom en J. Wieten (red.) Van geloof, hoop en liefde. Vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland 1946-1996 (Kampen/Hilversum: Kok/IKON 1996), pp.89-112.
   • Huub Wijfjes, ‘Zoekend naar onrecht, emotie en troost. De informatieve programma’s’ In: H.B.M. Wijfjes, J.C.H. Blom en J. Wieten (red.) Van geloof, hoop en liefde. Vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland 1946-1996 (Kampen/Hilversum: Kok/IKON 1996), 163-209
   • Huub Wijfjes en Eric Smulders, ‘Nieuws van dichtbij is lekker. De trage doorstart van de regionale omroepjournalistiek’ In: Jubileumnummer honderd jaar De Journalist 20 september 1996, 110-115 – PDF
   • Huub Wijfjes, ‘Vroege radiowetenschap’ In: GBG-Nieuws 37, zomer 1996, 7-10
   • Huub Wijfjes, ‘In Memoriam Carel Enkelaar (1920-1996)’ In: De Journalist 16 juni 1996, 41 –PDF
   • Huub Wijfjes en Eric Smulders, ‘De radio. De ontwikkeling van de radio in de periode 1850-1950’ In: Techniek als cultuurverschijnsel, casus­boek (Heerlen: Open Universiteit 1996), 137-236.
   • Huub Wijfjes, ‘Verleden en toekomst van de Nederlandse omroepge­schiede­nis’ In: H.B.M. Wijfjes en J.C.H. Blom, Media­ge­schiedenis: kansen en perspec­tieven, Eindrap­port van de Com­missie Bevor­dering Mediahis­torisch Onderzoek (CBMO) van de Sociaal-Weten­schappelijke Raad (Amsterdam: KNAW 1995), 71-89.
   • Huub Wijfjes, ‘Johannes Bartholomeus Broeksz’ In: Biografisch Woordenboek van het Socia­lisme en de Arbeidersbeweging in Neder­land, Deel 6 (Amsterdam: Stichting Beheer IISG 1995), 33-36
   • Huub Wijfjes, ‘In Memoriam Ben Manschot’ In: GBG-Nieuws 34, najaar 1995, 37
   • Huub Wijfjes, ‘Tussen de “avond van Oud” en de “nacht van Schmelzer”. Radio en politiek in de jaren vijftig en zestig’ in: Jaarboek Mediageschiedenis 3 (Amsterdam: Stichting Beheer IISG1991), 243-263
   • Huub Wijfjes, Inrichtingsplan kampterrein: bouwgeschiedenis Kamp Westerbork (Onder­zoeksrap­port samenge­steld in opdracht van het Herinneringscentrum Wester­bork en Ontwerpbu­reau Meeter & Bremer, juni 1991)
   • Huub Wijfjes, ‘Erelijst van gevallenen’ in: Hans van den Heuvel en Gerard Mulder (red.). Het vrije woord. De illegale pers in Nederland 1940-1945 (Den Haag: SDU 1990), 196-260
   • Huub Wijfjes, ‘Ongehoord! Censuur en vrijheidsbeperking bij de omroep 1930-1940’ In: Spiegel Historiael, juli/augustus 1990, 344-349
   • Huub Wijfjes, ‘De ballade van de bolhoed. Willem Vogt en het debâcle van de nationale omroep 1923-1930’ In: Jaarboek Mediageschiedenis 1 (’s-Gravenhage: SDU 1989), 114-136
   • Huub Wijfjes, Het moet er echt van komen. Rapport betreffende de archivering, ontslui­ting en beschikbaar­stel­ling van Nederlandse omroepprogramma’s (Stichting Nederlands Omroepmu­seum, juni 1988)
   • Huub Wijfjes en Han Meeter, ‘Bouwen en wonen in twee Leidse arbeiderswijken. Noorder­kwartier en de Kooi in sociaal-historisch perspectief’ in: Holland. Regionaal-historisch Tijdschrift, oktober 1984, 238-267
   • Huub Wijfjes ‘De Kooi: op zoek naar de geschiedenis van een stadswijk’ (Instructie­film van de vakgroep Economische en Sociale Geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden 1981)