Scientific articles

 • Huub Wijfjes (2015) en Bardoel, Jo. ‘Journalistieke cultuur in Nederland. Een professie tussen traditie en toekomst, In: Bardoel en Wijfjes, red. (2015), Journalistieke Cultuur in Nederland. (2015), pp.11-32
 • Huub Wijfjes (2015) en Vasterman, Peter. ‘Rapport Project X Haren revisited. Een kritische beschouwing over onderzoek naar media in de Facebook-rellen van september 2012’. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 43/2, pp.108-126
 • Huub Wijfjes (2015). ‘Koningin der aarde in het parlement. Twee eeuwen journalistiek rond de Tweede Kamer’. In: Aerts, Remieg e.a., red. (2015). In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer. Amsterdam: Boom, pp. 223-250
 • Huub Wijfjes (2015). ‘Hier is de radio der proletaren. De socialistische omroep binnen de arbeidersbeweging’, Historisch Magazine, 6 september 2015, pp.28-31
 • Huub Wijfjes (2014). ‘Technologie is bijzaak in journalistieke innovatie’. www.denieuwereporter.nl 1 december 2014
 • Huub Wijfjes (2014), ‘Vlaanderen verovert Nederlandse krantenmarkt’. www.deredactie.be 9 december 2014
 • Huub Wijfjes, ‘De televisie. Doorbraak van een massamedium’. in: De canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema’s. Meulenhoff 2014, pp.181-184
 • Huub Wijfjes, ‘Het gevecht om de waarheid te mogen schrijven. Eerste Wereldoorlog en de pers’. In: NRC Handelsblad Special, 28 juni 2014.
 • Huub Wijfjes, ‘Spellbinding and Crooning: Sound Amplification, Radio and Political Rhetoric in International Comparative Perspective 1900-1945’, Technology and Culture, Volume 55-1, January 2014, pp.148-185 – PDF
 • Huub Wijfjes, ‘De magie rond een succesvolle krant’, Openbaar Bestuur 4, april 2013, pp.7-10 – PDF
 • Huub Wijfjes, ‘Een malcontent in mediageschiedenis? Jan Blokker 1927-2010’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 15-2 (2012), pp.5-25 – PDF
 • Huub Wijfjes, ‘Top 2000 en de denkbeeldige gemeenschap’. In: Huub Wijfjes, e.a., De muziek zegt alles. De Top 2000 onder professoren. Amsterdam: L.J. Veen 2011, pp.35-62
 • Huub Wijfjes, ‘Toegevoegde waarde. De toekomst van de openbare omroep in Nederland en Vlaanderen’, Ons Erfdeel 1, februari 2011, pp.100-111
 • Huub Wijfjes, ‘Uit de ban van goede en slechte smaak. Perspectieven in televisiegeschiedenis’, oratie UVA 11 juni 2010, Amsterdam University Press – PDF
 • Huub Wijfjes, ‘Kranten voor de zondvloed? Het krantenlandschap in de Lage Landen anno 2010’, Ons Erfdeel 1, februari 2010, pp.46-55
 • Huub Wijfjes, ‘La Belgique au secours de la presse Néerlandaise?’, Septentrion 4/2009, pp.77-78
 • Huub Wijfjes ‘In Memoriam H.J. Scheffer’ in: De Journalist juni 2008
 • Huub Wijfjes, ‘Modernisation of Style and Form in Dutch Journalism 1870-1914’ in: Marcel Broersma (ed.), Form and Style in Journalism. European Newspapers and the Representation of News 1880-2005 (Peeters Leuven 2007) pp.61-80.
 • Huub Wijfjes, ‘Van de Greet Hofmans-affaire tot Margarita-gate. De mediaconstructie van schandalen rond het koningshuis’, in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 10/2007-2, pp.111-131
 • Huub Wijfjes, ‘Die Niederländische Medienlandschaft seit Beginn des 20. Jahrhunderts’ in: Friso Wielenga und Markus Wilp (hg.), Nachbar Niederlande. Eine landeskundliche Einführung (Aschendorff Verlag Münster 2007), pp.273-304
 • Huub Wijfjes, ‘Kontrollierte Modernisierung. Form und Verantwortung im Niederländischen Journalismus 1914-1960’ in: Michael Prinz (Hg.), Gesellschaftlicher Wandel im Jahrhundert der Politik. Nordwestdeutschland in internationalen Vergleich 1920-1960 (Ferdinand Schöningh Verlag Paderborn 2007),  pp.175-196
 • Huub Wijfjes, ‘New directions for Public Broadcasting in Flanders and the Netherlands’, in:
  The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands. Yearbook 2007 Ons Erfdeel, pp.227- 238 – PDF
 • Huub Wijfjes, H.B.M., ‘Jan Willem Rengelink’ in: Biografisch Woordenboek van NederlandPDF
 • Huub Wijfjes, ‘Nieuwe wegen voor de publieke omroep in Vlaanderen en Nederland’ in: Ons Erfdeel 49 (2006), pp.323-333 – PDF
 • Huub Wijfjes, ‘Arnhem: Het Dorp. De televisie bouwt een Dorp en een Natie’ In: Wim van den Doel (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam: Bert Bakker 2005), pp.280-293
 • Huub Wijfjes, ‘Verantwoord sensationeel. De ontdekking van het nieuws in de Nederlandse dagbladpers tussen 1900 en 1950’ In: Aart Vos (red.), Dagblad! Dag blad? (Publicaties van het Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch 2005), pp.33-46
 • Huub Wijfjes, ‘De sloop van het laatste bastion. Journalistiek en Koninklijk Huis tijdens Beatrix’ In: C.A. Tamse (red.), De stijl van Beatrix. De vrouw en het ambt (Amsterdam: Balans 2005), pp.170-197
 • Huub Wijfjes, Lemma’s voor Encarta/Spectrum Encyclopedie: ‘Dagblad’; ‘Omroep’; ‘Journalistiek’; ‘Pers’; ‘Tijdschrift’; ‘Kijkdichtheid’; ‘Media’; ‘Massacommunicatie’
 • Huub Wijfjes, ‘Getting Truth or getting Pizzas: a Historical Perspective on the debate on Journalism and Public Trust in Politics’ In: Frank R. Ankersmit and Henk te Velde (eds.), Trust: Cement of Democracy? (Leuven: Peeters 2004), pp.125-143
 • Huub Wijfjes, ‘Waarom drinken journalisten zoveel? In: De Journalist (blad van de Belgische VVJ), 18 mei 2004, pp.16-17
 • Huub Wijfjes, ‘Een band tusschen journalisten’ In: De Journalist, 30 januari 2004, pp.18-19
 • Huub Wijfjes, Chris Vos, Frank van Vree en Jo Bardoel, ‘Het ontstaan van een politiek-publicitair complex 1960-2002’ In: Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 2003), pp.67-98
 • Huub Wijfjes, ‘Srebrenica: een trauma voor de Nederlandse journalistiek? Het NIOD-rapport en de rol van de media’ In: Nieuwste Tijd. Kwartaalschrift voor eigentijdse geschiedenis december 2002, pp.35-47
 • Huub Wijfjes, ‘Une passion élégante: le journalisme suprême de Martin van Amerongen’ In:Septentrion. Arts. Letteres et culture de Flandre et des Pays Bas 31/3, septembre 2002, pp.84-86
 • Huub Wijfjes, ‘Haagse kringen, Haagse vormen. Stijlverandering in politieke journalistiek’ In: Bardoel e.a. (red.) Journalistieke cultuur in Nederland, (2002) pp.18-34
 • Huub Wijfjes, ‘De som en de delen in journalistieke cultuur. Nationale en stedelijke journalistenkringen in Nederland 1880-1930’ In: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 2/2001, pp.130-155
 • Huub Wijfjes, ‘Journalistiek in transitie’ In: Ons Erfdeel 1/2001, pp.63-69. PDF
 • Huub Wijfjes, ‘Manipulatie, overreding, beroepseer. Recente literatuur over politieke communicatie en journalistieke professie in Amerika’ In: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 2/2000, pp.173-18.
 • Huub Wijfjes, Opvoeding tot katholieke mannen’ Oprichting en eerste jaren van het St. Stanislas College’ In: Jaarboek Delfia Batavorum (2000), pp.69-92.
 • Huub Wijfjes, ‘De toekomst van de mediageschiedenis’ In: Groniek 35, december 1996, pp.128-143.
 • Huub Wijfjes, ‘Een vrijplaats voor openbaarmakers’ In: H.B.M. Wijfjes, J.C.H. Blom en J. Wieten (red.) Van geloof, hoop en liefde. Vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland 1946-1996 (Kampen/Hilversum: Kok/IKON 1996), pp.89-112.
 • Wijfjes, H.B.M., ‘Zoekend naar onrecht, emotie en troost. De informatieve programma’s’ In: H.B.M. Wijfjes, J.C.H. Blom en J. Wieten (red.) Van geloof, hoop en liefde. Vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland 1946-1996 (Kampen/Hilversum: Kok/IKON 1996), pp.163-209.
 • Huub Wijfjes en Eric Smulders, ‘Nieuws van dichtbij is lekker. De trage doorstart van de regionale omroepjournalistiek’ In: Jubileumnummer honderd jaar De Journalist 20 september 1996, pp.110-115 – PDF
 • Huub Wijfjes, ‘Vroege radiowetenschap’ In: GBG-Nieuws 37, zomer 1996, pp.7-10
 • Huub Wijfjes, ‘In Memoriam Carel Enkelaar (1920-1996)’ In: De Journalist 16 juni 1996, p.41 –PDF
 • Huub Wijfjes en Eric Smulders, ‘De radio. De ontwikkeling van de radio in de periode 1850-1950’ In: Techniek als cultuurverschijnsel, casus­boek (Heerlen: Open Universiteit 1996), pp.137-236.
 • Huub Wijfjes, ‘Verleden en toekomst van de Nederlandse omroepge­schiede­nis’ In: H.B.M. Wijfjes en J.C.H. Blom, Media­ge­schiedenis: kansen en perspec­tieven, Eindrap­port van de Com­missie Bevor­dering Mediahis­torisch Onderzoek (CBMO) van de Sociaal-Weten­schappelijke Raad (Amsterdam: KNAW 1995), pp.71-89.
 • Huub Wijfjes, ‘Johannes Bartholomeus Broeksz’ In: Biografisch Woordenboek van het Socia­lisme en de Arbeidersbeweging in Neder­land, Deel 6 (Amsterdam: Stichting Beheer IISG 1995), pp.33-36
 • Huub Wijfjes, ‘In Memoriam Ben Manschot’ In: GBG-Nieuws 34, najaar 1995, p.37
 • Huub Wijfjes, ‘Tussen de “avond van Oud” en de “nacht van Schmelzer”. Radio en politiek in de jaren vijftig en zestig’ in: Jaarboek Mediageschiedenis 3 (Amsterdam: Stichting Beheer IISG1991), pp.243-263
 • Huub Wijfjes, Inrichtingsplan kampterrein: bouwgeschiedenis Kamp Westerbork (Onder­zoeksrap­port samenge­steld in opdracht van het Herinneringscentrum Wester­bork en Ontwerpbu­reau Meeter & Bremer, juni 1991)
 • Huub Wijfjes, ‘Erelijst van gevallenen’ in: Hans van den Heuvel en Gerard Mulder (red.). Het vrije woord. De illegale pers in Nederland 1940-1945 (Den Haag: SDU 1990) pp.196-260
 • Huub Wijfjes, ‘Ongehoord! Censuur en vrijheidsbeperking bij de omroep 1930-1940’ In: Spiegel Historiael, juli/augustus 1990, pp.344-349
 • Huub Wijfjes, ‘De ballade van de bolhoed. Willem Vogt en het debâcle van de nationale omroep 1923-1930’ In: Jaarboek Mediageschiedenis 1 (’s-Gravenhage: SDU 1989), pp.114-136
 • Huub Wijfjes, Het moet er echt van komen. Rapport betreffende de archivering, ontslui­ting en beschikbaar­stel­ling van Nederlandse omroepprogramma’s (Stichting Nederlands Omroepmu­seum, juni 1988)
 • Huub Wijfjes en Han Meeter, ‘Bouwen en wonen in twee Leidse arbeiderswijken. Noorder­kwartier en de Kooi in sociaal-historisch perspectief’ in: Holland. Regionaal-historisch Tijdschrift, oktober 1984, pp.238-267
 • Huub Wijfjes ‘De Kooi: op zoek naar de geschiedenis van een stadswijk’ (Instructie­film van de vakgroep Economische en Sociale Geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden 1981)