Huub Wijfjes,
Journalistiek in Nederland. Beroep, cultuur en organisatie 1850-2000 Amsterdam: Boom Uitgevers 2004
620 pag.
ISBN 90-5352-949-7

Bekijk hier de rede die ik bij de presentatie uitsprak.