H.B.M. Wijfjes, J.C.H. Blom en J. Wieten (red.)
Van geloof, hoop en liefde.
Vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland 1946-1996
Kampen/Hilversum: Kok/IKON 1996
360 pag.
ISBN 90-242-7988-7

Een geschiedenis van de omroeporganisatie IKON