H.B.M. Wijfjes, J.C.H. Blom en J. Wieten (red.)
About Faith, Hope and Love.
Fifty years religious broadcasting in the Public Service Broadcasting system in the Netherlands 1946-1996
Kampen/Hilversum: Kok/IKON 1996
360 pag.
ISBN 90-242-7988-7

Een geschiedenis van de omroeporganisatie IKON